Bendoro Pangeran Haryo Hadinegoro / Bendoro Pangeran Haryo Suryengalogo b. 1786?

Dari Rodovid ID

Orang:664325
Langsung ke: panduan arah, cari
Marga (saat dilahirkan) Hamengku Buwono III
Jenis Kelamin Pria
Nama lengkap (saat dilahirkan) Bendoro Pangeran Haryo Hadinegoro / Bendoro Pangeran Haryo Suryengalogo
Orang Tua

Kanjeng Sultan Hamengku Buwono III [Hb.2.] [Hamengku Buwono II] b. 20 Februari 1769 d. 3 November 1814

Bendoro Raden Ayu Puspitolangen [?]

Momen penting

1786? lahir:

kelahiran anak: Raden Ayu Menik [Hb.3.2.17] [Hamengku Buwono III]

kelahiran anak: Raden Ayu Jogoharjo [Hb.3.2.18] [Hamengku Buwono III]

kelahiran anak: Raden Ayu Sabit [Hb.3.2.19] [Hamengku Buwono III]

kelahiran anak: Raden Ayu Glentok [Hb.3.2.16] [Hamengku Buwono III]

kelahiran anak: Raden Mas Rio Kusumowijoyo [Hb.3.2.15] [Hamengku Buwono III]

kelahiran anak: Kanjeng Raden Tumenggung Kusumonegoro [Hb.3.2.13] [Hamengku Buwono III]

kelahiran anak: Raden Ajeng Berek [Hb.3.2.14] [Hamengku Buwono III]

kelahiran anak: Raden Mas Danuwiryo [Hb.3.2.20] [Hamengku Buwono III]

kelahiran anak: Raden Mas Tumenggung Kusumodiningrat [Hb.3.2.21] [Hamengku Buwono III]

kelahiran anak: Raden Mas Joyosaputro [Hb.3.2.28] [Hamengku Buwono III]

kelahiran anak: Raden Mas Kusumodipuro [Hb.3.2.29] [Hamengku Buwono III]

kelahiran anak: Raden Mas Suro [Hb.3.2.30] [Hamengku Buwono III]

kelahiran anak: Raden Ayu Mangunatmojo [Hb.3.2.27] [Hamengku Buwono III]

kelahiran anak: Raden Mas Kusumodirejo [Hb.3.2.26] [Hamengku Buwono III]

kelahiran anak: Raden Mas Puspoasmoro [Hb.3.2.23] [Hamengku Buwono III]

kelahiran anak: Raden Ayu Projodirjo [Hb.3.2.24] [Hamengku Buwono III]

kelahiran anak: Raden Ayu Kusumodipuro [Hb.3.2.25] [Hamengku Buwono III]

kelahiran anak: Raden Ayu Sentotprawirodirjo [Hb.3.2.12] [Hamengku Buwono III]

kelahiran anak: Raden Mas Lurah [Hb.3.2.10] [Hamengku Buwono III]

kelahiran anak: Raden Ayu Bahusosro [Hb.3.2.4] [Hamengku Buwono III]

kelahiran anak: Raden Mas Suryonegoro [Hb.3.2.3] [Hamengku Buwono III]

kelahiran anak: Raden Mas Rio Suryoatmojo [Hb.3.2.11] [Hamengku Buwono III]

kelahiran anak: Raden Ayu Glenter [Hb.3.2.1] [Hamengku Buwono III]

kelahiran anak: Raden Ayu Basah Prawirokusumo [Hb.3.2.5] [Hamengku Buwono III]

kelahiran anak: Raden Mas Santog [Hb.3.2.2] [Hamengku Buwono III]

kelahiran anak: Raden Mas Rio Suryotaruno [Hb.3.2.9] [Hamengku Buwono III]

kelahiran anak: Raden Ayu Pusponegoro [Hb.3.2.8] [Hamengku Buwono III]

kelahiran anak: Kanjeng Pangeran Haryo Basah Abdul Fatah Kusumonegoro [Hb.3.2.7] [Hamengku Buwono III]

kelahiran anak: Raden Ayu Diponegoro [Hb.3.2.6] [Hamengku Buwono III]

perkawinan: Raden Ayu Suryaningalogo II [Gp.Hb.3.2.2] [?]

perkawinan: Raden Ayu Suryaningalogo [Gp.Hb.3.2.1] [?]

perkawinan: Raden Ayu Dayaningsih [Ga.Hb.3.2.1] [?]

perkawinan: Raden Ayu Purwaningsih [[Ga.Hb.3.2.2] [?]

perkawinan: Raden Ayu Semitaningsih [Ga.Hb.3.2.3] [?]

perkawinan: Raden Ayu Wuryaningsih [Ga.Hb.3.2.4] [?]

1825? gelar: Bendoro Pangeran Haryo Suryengalogo

1834 kelahiran anak: Gusti Kanjeng Ratu Sekar Kedhaton [Hb.3.2.22] / Bendoro Raden Ayu Andaliya [Gp.Hb.5.2] [Hamengku Buwono III] b. 1834 d. 25 Mei 1919

Catatan-catatan

Official Link


Dari kakek nenek sampai cucu-cucu

Kakek-nenek
Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam I [Hb.1.6] (Kanjeng Pangeran Haryo Notokusumo)
lahir: 21 Maret 1760, Pangeran Notokusumo / Pangeran Adipati Paku Alam I (1813-1829) Pendiri wangsa Pakualaman yang lahir pada tahun 1760 ini adalah peletak dasar kebudayaan Jawa dalam Kadipaten Pakualaman. Kepada para putra sentana, PA I memberi pelajaran sains dan tata negara. Beberapa karya sastranya adalah: Kitab Kyai Sujarah Darma Sujayeng Resmi (syair), Serat Jati Pustaka (sastra suci), Serat Rama (etika), dan Serat Piwulang (etika). Ia wafat pada tanggal 19 Desember 1829.
lahir: 21 Maret 1764, Yogyakarta
gelar: 28 Januari 1812 - 31 Desember 1829, Yogyakarta, Gusti Pangeran Adipati Paku Alam I [1812-1829]
wafat: 31 Desember 1829, Yogyakarta
Kanjeng Pangeran Adipati Dipowijoyo I [Hb.1.8] (Pangeran Muhamad Abubakar)
lahir: 1765
gelar: ~ 1810, Yogyakarta, Pangeran Muhamad Abubakar
8. Bendoro Pangeran Haryo Diposanto
lahir: 1762
wafat: < 1820
14. Bendoro Raden Mas Hadiwijaya / Bendoro Pangeran Haryo Panular
lahir: 1771
wafat: 30 Juli 1826, Nglengkong, Sleman
1. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro Gusti Raden Mas Intu
gelar: Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anum Amangku Negara ingkang Sudibya Atmarinaja Sudarma Mahanalendra
penguburan: Agustus 1758, Imogiri, Yogyakarta
16. Bendoro Pangeran Haryo Mangkukusumo (1)
lahir: 1772
pekerjaan: Januari 1828, Wakil Dalem
Kakek-nenek
Orang Tua
44. Bendoro Pangeran Haryo Hadiwijoyo / Bendoro Pangeran Haryo Abdul Arifin Hadiwijaya (Bendoro Raden Mas Nuryani)
lahir: 1794
perkawinan: 2. Bendoro Raden Ayu Nuryani / Bendoro Raden Ayu Abdu'l Arifin Hadiwijoyo
wafat: 30 Juli 1826, Nglengkong-Sleman, Termasuk dalam Daftar Panglima Perang Pangeran Diponegoro, (wafat pada 30 Juli 1826, dalam sebuah penyergapan Belanda didaerah Nglengkong-Sleman, Royal.Ark)
Kanjeng Sultan Hamengku Buwono III [Hb.2.]
lahir: 20 Februari 1769, Yogyakarta
perkawinan: Bendoro Raden Ayu Murtiningsih [Ga.Hb.3.21]
perkawinan: Bendoro Raden Ayu Hadiningdiah [Ga.Hb.3.22] / Bendoro Raden Ajeng Ratnadimurti
perkawinan: Bendoro Mas Ayu Mindarsih
perkawinan: Gusti Kanjeng Ratu Kencono [Hb.1.?] / Gusti Kanjeng Ratu Hageng [Gp.Hb.3.1]
perkawinan: Bendoro Raden Ayu Mangkorowati [Ga.Hb.3.1]
perkawinan: Bendoro Raden Ayu Dewaningrum
perkawinan: Bendoro Raden Ayu Lesmonowati ? (Ratu Kencono)
perkawinan: Bendoro Raden Ayu Kusumodiningrum
perkawinan: Bendoro Raden Ayu Mulyoningsih
perkawinan: Bendoro Raden Ayu Puspitosari
perkawinan: Bendoro Raden Ayu Mulyosari
perkawinan: Bendoro Mas Ayu Puspitoningsih
perkawinan: Bendoro Raden Ayu Puspitolangen
perkawinan: Bendoro Raden Ayu Kalpikowati
perkawinan: Bendoro Raden Ayu Surtikowati
perkawinan: Bendoro Raden Ayu Panukmowati
perkawinan: Bendoro Mas Ayu Madrasah
perkawinan: Bendoro Raden Ayu Padmowati
perkawinan: Bendoro Raden Ayu Wido
perkawinan: Bendoro Raden Ayu Doyopurnomo
perkawinan: Bendoro Raden Ayu Puspowati
perkawinan: Gusti Kanjeng Ratu Hemas [Gp.Hb.3.1] ? (Prawirodirjo)
perkawinan: Gusti Kanjeng Ratu Wadhan [Gp.Hb.3.3]
perkawinan: Bendoro Mas Ayu Sasmitoningsih [Ga.Hb.3.19]
perkawinan: Bendoro Raden Ayu Renggoasmoro [Ga.Hb.3.20]
perkawinan: Bendoro Raden Ayu Hadiningsih [Ga.Hb.3.23]
gelar: 31 Desember 1808, Yogyakarta, Raja Putro Narendro Pangeran Adipati Anom Amangkunegoro (Pangeran Wali)
gelar: 1810 - 28 Desember 1811, Yogyakarta
gelar: 12 Juni 1812 - 3 November 1814, Yogyakarta, Sultan of Yogyakarta, 3rd
wafat: 3 November 1814, Yogyakarta
Orang Tua
 
== 3 ==
Pangeran Diponegoro [Hb.3.1] / Bendoro Raden Mas Mustahar
lahir: 11 November 1785, Yogyakarta
perkawinan: 3. Raden Ayu Retnodewati
perkawinan:
perkawinan: 5. Raden Ayu Retnaningsih
perkawinan: 7. Raden Ayu Retnaningrum
perkawinan:
perkawinan:
perkawinan:
perkawinan: 1. Raden Ayu Retno Madubrongto
gelar: 3 September 1805, Yogyakarta, Bendoron Raden Mas Ontowiryo (Carey,Peter, Takdir: Riwayat Pangeran Diponegoro, 2014, pp.17)
perkawinan: 2. Raden Ayu Retnakusuma / Raden Ayu Supadmi , Yogyakarta
perkawinan: 3. Raden Ayu Maduretno / Raden Ayu Diponegoro (Bendoro Raden Ayu Ontowiryo) , Keraton Yogyakarta
perkawinan: 6. Raden Ayu Retnakumala
gelar: 15 Agustus 1825, Selarong, Yogyakarta, Sultan Eru Cakra, Sultan Ngah 'Abdu'l Hamid Eru Chakra Kabir ul-Mukminin Saiyid ud-din Panatagama Jawa Khalifat Rasu'llah
perkawinan: 6. Raden Ayu Retnakumala , Kasongan
wafat: 8 Januari 1855, Makasar
== 3 ==
Anak-anak
Kanjeng Sultan Hamengku Buwono V / Gusti Raden Mas Gathot Menol [Hb.4.6] (Sinuhun Menol)
lahir: 24 Januari 1820
perkawinan: Gusti Kanjeng Ratu Sultan [Gp.Hb.6.2] / Gusti Kanjeng Ratu Hageng (Roromunting)
perkawinan: Kanjeng Mas Hemawati
perkawinan: Bendoro Raden Ayu Panukmowati [Ga.Hb.5.2]
perkawinan: Bendoro Raden Ayu Dewaningsih [Ga.Hb.5.1]
perkawinan: Bendoro Raden Ayu Retno Sriwulan [Ga.Hb.5.3]
gelar: 19 Desember 1823 - 17 Agustus 1826, Yogyakarta, Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Sri Sultan Hamengku Buwana V Senopati ing Alaga Ngah 'Abdu'l-Rahman Saiyid'din Panatagama Khalifatu'llah Ingkang Jumeneng Kaping V
gelar: 17 Januari 1828 - 5 Juni 1855, Yogyakarta, Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Sri Sultan Hamengku Buwana V Senopati ing Alaga Ngah 'Abdu'l-Rahman Saiyid'din Panatagama Khalifatu'llah Ingkang Jumeneng Kaping V
perkawinan: Gusti Kanjeng Ratu Kencono [Hb.2.52.2] / Bendoro Raden Ajeng Suradinah [Gp.Hb.5.1]
gelar: 1839, Yogyakarta, Letnan Kolonel
gelar: 1847, Yogyakarta, Kolonel
perceraian: Gusti Kanjeng Ratu Kencono [Hb.2.52.2] / Bendoro Raden Ajeng Suradinah [Gp.Hb.5.1]
perkawinan: Gusti Kanjeng Ratu Sekar Kedhaton [Hb.3.2.22] / Bendoro Raden Ayu Andaliya [Gp.Hb.5.2] , Yogyakarta
wafat: 5 Juni 1855, Yogyakarta
Anak-anak
Cucu-cucu
Cucu-cucu

Peralatan pribadi
Bahasa lain