Keluarga: 1. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aria Mangkunegara I + 2. Gusti Kanjeng Ratu Bendoro / Gusti Raden Ayu Inten

Peralatan pribadi
Bahasa lain