Keluarga: Bendoro Raden Ayu Mangkuwijoyo + 1. Kanjeng Raden Tumenggung Mangkuwijoyo / Pangeran Adipati Mangkudiningrat II

Peralatan pribadi
Bahasa lain