Kanjeng Raden Adipati Haryo Ronggo Prawirodirdja III ? (Adipati Maospati Madiun ke III) d. 17 Desember 1810

Dari Rodovid ID

Orang:627130
Langsung ke: panduan arah, cari
Marga (saat dilahirkan) Mataram
Jenis Kelamin Pria
Nama lengkap (saat dilahirkan) Kanjeng Raden Adipati Haryo Ronggo Prawirodirdja III ?
Nama belakang lainnya Adipati Maospati Madiun ke III
Orang Tua

6. Bendoro Raden Ayu Ronggo Prawirodirdjo / Bendoro Raden Ayu Mangundirjo [Hamengku Buwono] b. 1758

Raden Rangga Prawiradirja II [Mataram]

[1]

Momen penting

kelahiran anak: 6. Raden Ronggo Prawirodiningrat ( Bupati Madiun) [Kesultanan Bima]

kelahiran anak: 5. Raden Adipati Yododiningrat (Bupati Ngawi) [?]

kelahiran anak: 7. Raden Ayu Suronoto [?]

kelahiran anak: 8. Raden Ayu Somoprawiro [?]

kelahiran anak: 10. Raden Ayu Prawirodilogo [?]

kelahiran anak: 9. Raden Ayu Notodipuro [?]

kelahiran anak: 4. Raden Ayu Suryokusumo [?]

kelahiran anak: 2. Raden Ayu Suryongalogo [?]

kelahiran anak: 1. Raden Ayu Prawironegoro [?]

kelahiran anak: Raden Abdul Kamil Alibasyah Raden Basyah (Raden Ronggo) [Prawiradirdja]

perkawinan: 22. Gusti Bendoro Raden Ayu Maduretno ? (Gusti Kanjeng Ratu Prawirodirdja III) [Hamengku Buwono]

~ 1798 kelahiran anak: Yogyakarta, 3. Raden Ayu Maduretno / Raden Ayu Diponegoro (Bendoro Raden Ayu Ontowiryo) [Hamengku Buwono] b. ~ 1798 d. 28 Februari 1827

1799 - 17 Desember 1810 gelar: Bupati Madiun Ke 16 di : Maospati

~ 1807 kelahiran anak: Raden Ali Basa Abdul Musthofa Sentot Prawiradirdja / Sentot Ali Basah [Sentot Ali Basa] b. ~ 1807 d. 17 April 1855

17 Desember 1810 wafat: Banyu Sumurup-Imogiri dipindahkan ke Giripurno-Gn Bancak-Magetan pada 1957

[sunting] Sumber-sumber

  1. http://satriomediun.wordpress.com/2010/07/23/sejarah-perjuangan-rakyat-madiun/ -

Dari kakek nenek sampai cucu-cucu

Kakek-nenek
12. Gusti Pangeran Hario Hadiwijoyo
perkawinan: Raden Ayu Sentul
wafat: 1753, Kaliabu, Salaman, Magelang
Sri Sultan Hamengku Buwono I / Pangeran Haryo Mangkubumi (Raden Mas Sujono)
lahir: 6 Agustus 1717, Kartasura
perkawinan: Bendoro Mas Ayu Asmorowati
perkawinan: Gusti Kanjeng Ratu Kencono
perkawinan: BR Tiarso
perkawinan: Bendoro Mas Ayu Sawerdi
perkawinan: Bendoro Mas Ayu Mindoko [G.Hb.1.6]
perkawinan: Bendoro Raden Ayu Jumanten [G.Hb.1.8]
perkawinan: Bendoro Mas Ayu Wilopo [G.Hb.1.9]
perkawinan: Bendoro Mas Ayu Ratnawati [G.Hb.1.10]
perkawinan: Bendoro Mas Ayu Tandawati [G.Hb.1.12]
perkawinan: Bendoro Mas Ayu Tisnawati [G.Hb.1.13]
perkawinan: Bendoro Mas Ayu Turunsih
perkawinan: Bandara Mas Ayu Ratna Puryawati [G.Hb.1.15]
perkawinan: Bendoro Radin Ayu Doyo Asmoro [G.Hb.1.16]
perkawinan: Bendoro Mas Ayu Gandasari [G.Hb.1.17]
perkawinan: Bendoro Raden Ayu Srenggara
perkawinan: Bendoro Mas Ayu Karnokowati [G.Hb.1.18]
perkawinan: Bendoro Mas Ayu Setiowati [G.Hb.1.19]
perkawinan: Bendoro Mas Ayu Padmosari [G.Hb.1.20]
perkawinan: Bendoro Mas Ayu Sari [G.Hb.1.21]
perkawinan: Bendoro Mas Ayu Pakuwati [G.Hb.1.22]
perkawinan: Bendoro Mas Ayu Citrakusumo [G.Hb.1.23]
perkawinan:
perkawinan: 2. Mas Roro Juwati / Raden Ayu Beruk / KRK Kadipaten / KRK Ageng / KRKTegalraya (Kanjeng Ratu Mas)
perkawinan: 4. Bendoro Raden Ayu Handayahasmara / Mbak Mas Rara Ketul
perkawinan: Raden Ayu Wardiningsih
gelar: 29 November 1730 - 13 Februari 1755, Kartasura, Pangeran Mangkubumi
perkawinan: Bendoro Mas Ayu Cindoko [G.Hb.1.11] , Yogyakarta
gelar: 13 Februari 1755 - 24 Maret 1792, Yogyakarta
wafat: 24 Maret 1792, Imogiri, Yogyakarta
gelar: 10 November 2006, Jakarta, Pahlawan Nasional RI
4. Raden Ronggo Prawirosentiko (1) / Raden Ronggo Prawirodirjo I
gelar: 1755 - 1784, Bupati Madiun Ke 14, di Kranggan
wafat: 1784, dimakamkan di Pemakaman Taman
Prabu Amangkurat IV (Mangkurat Jawi) / Raden Mas Suryaputra (Prabu Mangkurat Jawa)
Tumenggung Honggowongso / Tumenggung Arungbinang I Joko Sangrib (Kentol Surawijaya / Hangabehi Hangawangsa)
pekerjaan: Surakarta, Diangkat menjadi Mantri Gladak
perkawinan: Mas Ajeng Kuning
perkawinan: Mas Ajeng Dewi
perkawinan: Mas Ajeng Ragil
perkawinan: Dewi Retno Nawangwulan
gelar: 1749, Diangkat menjadi Bupati Nayaka dengan gelar Raden Tumenggung Aroeng Binang oleh Susuhunan Pakubuwono III
Kakek-nenek
Orang Tua
Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam I [Hb.1.6] (Kanjeng Pangeran Haryo Notokusumo)
lahir: 21 Maret 1760, Pangeran Notokusumo / Pangeran Adipati Paku Alam I (1813-1829) Pendiri wangsa Pakualaman yang lahir pada tahun 1760 ini adalah peletak dasar kebudayaan Jawa dalam Kadipaten Pakualaman. Kepada para putra sentana, PA I memberi pelajaran sains dan tata negara. Beberapa karya sastranya adalah: Kitab Kyai Sujarah Darma Sujayeng Resmi (syair), Serat Jati Pustaka (sastra suci), Serat Rama (etika), dan Serat Piwulang (etika). Ia wafat pada tanggal 19 Desember 1829.
lahir: 21 Maret 1764, Yogyakarta
gelar: 28 Januari 1812 - 31 Desember 1829, Yogyakarta, Gusti Pangeran Adipati Paku Alam I [1812-1829]
wafat: 31 Desember 1829, Yogyakarta
Kanjeng Pangeran Adipati Dipowijoyo I [Hb.1.8] (Pangeran Muhamad Abubakar)
lahir: 1765
gelar: ~ 1810, Yogyakarta, Pangeran Muhamad Abubakar
8. Bendoro Pangeran Haryo Diposanto
lahir: 1762
wafat: < 1820
14. Bendoro Raden Mas Hadiwijaya / Bendoro Pangeran Haryo Panular
lahir: 1771
wafat: 30 Juli 1826, Nglengkong, Sleman
1. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro Gusti Raden Mas Intu
gelar: Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anum Amangku Negara ingkang Sudibya Atmarinaja Sudarma Mahanalendra
penguburan: Agustus 1758, Imogiri, Yogyakarta
16. Bendoro Pangeran Haryo Mangkukusumo (1)
lahir: 1772
pekerjaan: Januari 1828, Wakil Dalem
Orang Tua
 
== 3 ==
Kanjeng Raden Adipati Haryo Ronggo Prawirodirdja III ? (Adipati Maospati Madiun ke III)
perkawinan: 22. Gusti Bendoro Raden Ayu Maduretno ? (Gusti Kanjeng Ratu Prawirodirdja III)
gelar: 1799 - 17 Desember 1810, Bupati Madiun Ke 16 di : Maospati
wafat: 17 Desember 1810, Banyu Sumurup-Imogiri dipindahkan ke Giripurno-Gn Bancak-Magetan pada 1957
== 3 ==
Anak-anak
Pangeran Diponegoro [Hb.3.1] / Bendoro Raden Mas Mustahar
lahir: 11 November 1785, Yogyakarta
perkawinan: 3. Raden Ayu Retnodewati
perkawinan:
perkawinan: 5. Raden Ayu Retnaningsih
perkawinan: 7. Raden Ayu Retnaningrum
perkawinan:
perkawinan:
perkawinan:
perkawinan: 1. Raden Ayu Retno Madubrongto
gelar: 3 September 1805, Yogyakarta, Bendoron Raden Mas Ontowiryo (Carey,Peter, Takdir: Riwayat Pangeran Diponegoro, 2014, pp.17)
perkawinan: 2. Raden Ayu Retnakusuma / Raden Ayu Supadmi , Yogyakarta
perkawinan: 3. Raden Ayu Maduretno / Raden Ayu Diponegoro (Bendoro Raden Ayu Ontowiryo) , Keraton Yogyakarta
perkawinan: 6. Raden Ayu Retnakumala
gelar: 15 Agustus 1825, Selarong, Yogyakarta, Sultan Eru Cakra, Sultan Ngah 'Abdu'l Hamid Eru Chakra Kabir ul-Mukminin Saiyid ud-din Panatagama Jawa Khalifat Rasu'llah
perkawinan: 6. Raden Ayu Retnakumala , Kasongan
wafat: 8 Januari 1855, Makasar
3. Raden Ayu Maduretno / Raden Ayu Diponegoro (Bendoro Raden Ayu Ontowiryo)
lahir: ~ 1798, Yogyakarta
perkawinan: Pangeran Diponegoro [Hb.3.1] / Bendoro Raden Mas Mustahar , Keraton Yogyakarta
gelar: 18 Februari 1825, Tegalrejo
wafat: 28 Februari 1827, Yogyakarta
Anak-anak
Cucu-cucu
11. Raden Ayu Hangreni Mangunjaya
lahir: Sementara menunggu persetujuan putranya diputus : 848551
13. Raden Mas Sarkuma
lahir: 1834
wafat: 1849
4. Raden Mas Djonet Dipomenggolo
lahir: 1815, Solo
perkawinan: NYI MAS AYU Fatmah \ Bun Nioh
wafat: 1837, Yogyakarta, dimakamkan di Bogor (Versi 'Peter Carey')
wafat: 1885, Bogor, dimakamkan di Bogor (Versi Keluarga)
5. Raden Mas Roub / Raden Mas Raab (Pangeran Hasan)
lahir: 1816, Solo
wafat: 1894, Wanagopa, Tegal
Kanjeng Sultan Hamengku Buwono VII / Gusti Raden Mas Murtejo [Hb.6.1] (Sinuhun Behi)
lahir: 4 Februari 1839, Yogyakarta
perkawinan: Gusti Kanjeng Ratu Mas ? ([Gp.Hb.7.2], Joyodipuro)
perkawinan: Bendoro Raden Ayu Retnojuwito ? (Ga.Hb.7.6)
perkawinan: 2. Gusti Kanjeng Ratu Kencono II [Gp.Hb.7.3] (Bendoro Raden Ayu Ratna Sri Wulan)
perkawinan: Bendoro Raden Ayu Ratnaningsih ? (Ga.Hb.7.1)
perkawinan: Bendoro Raden Ayu Ratnaningdia ? ([Ga.Hb.7.2])
perkawinan: Bendoro Raden Ayu Retnohadi ? (Ga.Hb.7.3)
perkawinan: Bendoro Raden Ayu Retnodewati [Ga.Hb.7.5]
perkawinan: Bendoro Raden Ayu Rukmidiningdia [Ga.Hb.8.4] [Hb.6.9.3.1] (Bendoro Raden Ayu Rukhihadiningdyah)
perkawinan: Bendoro Raden Ayu Retnosangdiah ? ([Ga.Hb.7.4])
perkawinan: Bendoro Raden Ayu Retnomurcito [Ga.Hb.7.8]
perkawinan: Bendoro Raden Ayu Pujoretno [Ga.Hb.7.9]
perkawinan: Kanjeng Bendoro Raden Ayu Retnopurnomo [Ga.Hb.7.10]
perkawinan: Bendoro Mas Ayu Retnojumanten [Ga.Hb.7.11]
perkawinan: Bendoro Raden Ayu Retnodewati [Ga.Hb.7.5]
perkawinan: Bendoro Raden Ayu Retnomurcito [Ga.Hb.7.8]
perkawinan: Bendoro Raden Ayu Retnomandoyo [Ga.Hb.7.13]
perkawinan: Bendoro Raden Ayu Dewo Retno [Ga.Hb.7.7]
perkawinan: Raden Ajeng Centhung [Pl.Hb.7.1]
perkawinan: Raden Roro Sumodirejo [Pl.Hb.7.2]
perkawinan: Bendoro Raden Ayu Retnoliringhasmoro [Ga.Hb.7.16]
perkawinan: Bendoro Raden Ayu Retnosetyohasmoro [Ga.Hb.7.15]
perkawinan: Bendoro Raden Ayu Retnorenggohasmoro [Ga.Hb.7.14]
perkawinan: Bendoro Raden Ayu Retnowinardi [Ga.Hb.7.12]
perkawinan: Bendoro Raden Ayu Adipati Mangkubumi [Hb.5.8] / Bendoro Raden Ayu Sukinah [Gp.Hb.7.11.1] , Yogyakarta
perceraian: Bendoro Raden Ayu Adipati Mangkubumi [Hb.5.8] / Bendoro Raden Ayu Sukinah [Gp.Hb.7.11.1]
perkawinan: Gusti Kanjeng Ratu Kencana [Gp.Hb.7.1] (Bendara Raden Ayu Retno Sriwulan) , Yogyakarta
gelar: 13 Agustus 1877 - 29 Januari 1920, Yogyakarta, Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Sri Sultan Hamengku Buwana Senopati ing Alaga Ngah 'Abdu'l-Rahman Saiyid'din Panatagama Khalifatu'llah Ingkang Jumeneng Kaping VII
perceraian: Bendoro Raden Ayu Tejaningrum , Yogyakarta
wafat: 30 Desember 1921, Yogyakarta
Cucu-cucu

Peralatan pribadi
Bahasa lain