Keluarga: Bendoro Raden Ayu Mangkuwijoyo + Kanjeng Pangeran Haryo Prabuningrat

Peralatan pribadi
Bahasa lain