Keluarga: 33. Bendoro Raden Ayu Purwodipuro + Kanjeng Raden Tumenggung Purwodipuro

Peralatan pribadi
Bahasa lain