Keluarga: 11. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Mangkudiningrat ? + Raden Ayu Mangkudiningrat ?

Peralatan pribadi