Keluarga: 42. Bendoro Pangeran Haryo Dipowijoyo + Raden Ayu Dipowijoyo

Peralatan pribadi