Kanjeng Raden Tumenggung Mertonegoro II

Dari Rodovid ID

Orang:1270237
Langsung ke: panduan arah, cari
Marga (saat dilahirkan) Danurejo II
Jenis Kelamin Pria
Nama lengkap (saat dilahirkan) Kanjeng Raden Tumenggung Mertonegoro II
Orang Tua

7. Raden Ayu Impun / Raden Ayu Basah Mertonegoro [Hamengku Buwono]

Raden Tumenggung Mertonegoro / Jayapermadi [Danurejo II]

Momen penting

kelahiran anak: R. A. Mutmainah [Danurejo II]


Dari kakek nenek sampai cucu-cucu

Kakek-nenek
3. Raden Ayu Maduretno / Raden Ayu Diponegoro (Bendoro Raden Ayu Ontowiryo)
lahir: ~ 1798, Yogyakarta
perkawinan: Pangeran Diponegoro [Hb.3.1] / Bendoro Raden Mas Mustahar , Keraton Yogyakarta
gelar: 18 Februari 1825, Tegalrejo
wafat: 28 Februari 1827, Yogyakarta
Pangeran Diponegoro [Hb.3.1] / Bendoro Raden Mas Mustahar
lahir: 11 November 1785, Yogyakarta
perkawinan: 3. Raden Ayu Retnodewati
perkawinan: 4. Raden Ayu Citrowati
perkawinan: 6. Raden Ayu Retnaningsih
perkawinan: 8. Raden Ayu Retnaningrum
perkawinan: 1. Raden Ayu Retno Madubrongto
gelar: 3 September 1805, Yogyakarta, Bendoron Raden Mas Ontowiryo (Carey,Peter, Takdir: Riwayat Pangeran Diponegoro, 2014, pp.17)
perkawinan: 2. Raden Ayu Retnakusuma / Raden Ayu Supadmi , Yogyakarta
perkawinan: 3. Raden Ayu Maduretno / Raden Ayu Diponegoro (Bendoro Raden Ayu Ontowiryo) , Keraton Yogyakarta
perkawinan: 7. Raden Ayu Retnakumala
gelar: 15 Agustus 1825, Selarong, Yogyakarta, Sultan Eru Cakra, Sultan Ngah 'Abdu'l Hamid Eru Chakra Kabir ul-Mukminin Saiyid ud-din Panatagama Jawa Khalifat Rasu'llah
perkawinan: 7. Raden Ayu Retnakumala , Kasongan
wafat: 8 Januari 1855, Makasar
Kanjeng Pangeran Adipati Danurejo II / Kanjeng Raden Tumenggung Mangkunegoro (Patih Seda Kedhaton)
lahir: 1772
perkawinan: Bendoro Mas Ayu Pulungayun
pekerjaan: 9 September 1799 - 28 Oktober 1811, Yogyakarta, Pepatih Dalem Kesultanan Yogyakarta bergelar Kanjeng Raden Adipati Danurejo II
wafat: 28 Oktober 1811, Yogyakarta, Dimakamkan di Banyusumurup, kemudian dipindahkan ke Mlangi
Kakek-nenek
Orang Tua
4. Raden Mas Sodewo/Raden Mas Singlon Pangeran Alip (Demang Notodirjo)
lahir: 1810
gelar: 1825, Yogyakarta, Pangeran Diponegoro II
gelar: 1830, Raden Mas Mantri Muhammad Ngarip
5. Raden Mas Djonet Dipomenggolo
lahir: 1815, Solo
perkawinan: NYI MAS AYU Fatmah \ Bun Nioh
wafat: 1837, Yogyakarta, dimakamkan di Bogor (Versi 'Peter Carey')
wafat: 1885, Bogor, dimakamkan di Bogor (Versi Keluarga)
6. Raden Mas Roub / Raden Mas Raab (Pangeran Hasan)
lahir: 1816, Solo
wafat: 1894, Wanagopa, Tegal
12. Raden Ayu Hangreni Mangunjaya
lahir: Sementara menunggu persetujuan putranya diputus : 848551
14. Raden Mas Sarkuma
lahir: 1834
wafat: 1849
Kanjeng Pangeran Adipati Danurejo V / Kanjeng Raden Tumenggung Gondokusumo (Kanjeng Pangeran Haryo Juru)
perkawinan: Bendoro Raden Ayu Danurejo [Hb.4.8]
perkawinan: Raden Ayu Adipati Danurejo [Hb.3.4.3]
wafat: 1844, Yogyakarta, Dimakamkan di Mlangi, sebelah utara Demakijo
pekerjaan: 11 Februari 1847 - 17 November 1879, Yogyakarta, Patih Dalem Kerajaan Mataram Yogyakarta bergelar Danurejo V
Kanjeng Raden Tumenggung Yudonegoro I
lahir: menikah dgn Raden Ayu Bendara Kaleting Kuning (putri Kanjeng Ratu Kencana)
perkawinan: Bendoro Raden Ayu Padmi
Orang Tua
 
== 3 ==
== 3 ==
Anak-anak
Anak-anak
Cucu-cucu
Raden Mas Soewardi Soerjaningrat (Ki Hajar Dewantara)
lahir: 2 Mei 1889, Yogyakarta, Indonesia
perkawinan: R. A. Soetartinah
wafat: 26 April 1959, Yogyakarta
R. A. Maria Soelastri Sosroningrat
lahir: 22 April 1898, Yogyakarta
perkawinan: Raden Mas Jacobus Soejadi Darmosapoetro
wafat: 18 September 1975, Semarang
penguburan: Kompleks Gua Maria Kerep, Ambarawa, Semarang
Cucu-cucu

Peralatan pribadi
Джерельна довідка за населеним пунктом