Keluarga: Kanjeng Pangeran Adipati Danurejo V / Kanjeng Raden Tumenggung Gondokusumo + Bendoro Raden Ayu Danurejo [Hb.4.8]

Peralatan pribadi
Bahasa lain