29. Gusti Raden Ayu Adipati Danureja I. ? (Bendoro Raden Ayu Tongle)

Dari Rodovid ID

Orang:848216
Langsung ke: panduan arah, cari
Marga (saat dilahirkan) Amangkurat IV
Jenis Kelamin Wanita
Nama lengkap (saat dilahirkan) 29. Gusti Raden Ayu Adipati Danureja I. ?
Nama belakang lainnya Bendoro Raden Ayu Tongle
Orang Tua

Prabu Amangkurat IV (Mangkurat Jawi) / Raden Mas Suryaputra (Prabu Mangkurat Jawa) [Amangkurat IV] d. 20 April 1726

Mas Ayu Tejawati [Brawijaya]

Momen penting

kelahiran anak: Kanjeng Raden Tumenggung Sindunegoro / Raden Riya Menduro (Adipati Danurejo) [Yudonegoro III]

kelahiran anak: Kanjeng Raden Tumenggung Danunegoro / Tirtodiwiryo [Danurejo I]

kelahiran anak: Kanjeng Raden Tumenggung Danukusumo ? (Wedono Jobo) [Danurejo I] d. Januari 1812

perkawinan: Kanjeng Raden Adipati Danurejo I / Raden Bagus Konting Mertowijoyo (Patih Cakrajaya, Sumowijoyo) [Yudonegoro II] d. 19 Agustus 1799


Dari kakek nenek sampai cucu-cucu

Kakek-nenek
9. Pangeran Hario Panular
wafat: Agustus 1722?
2. Susuhunan Pakubuwono I / Pangeran Puger (Raden Mas Drajat)
perkawinan: 1. Ratu Mas Blitar / Ratu Pakubuwono
perkawinan: Raden Ajeng Sendhi
perkawinan: Mas Ajeng Tejawati
perkawinan: Mas Ajeng Retnowati
perkawinan: Mas Ayu Tjondrowati
gelar: 6 Juli 1704 - 1719, Kartasura, Sultan Mataram VI MATARAM KE 6, Sunan Kartasura III bergelar Susuhunan Paku Buwana Senapati Ingalaga Ngabdurahman Sayidin Panatagama Khalifatulah Tanah Jawa
wafat: 1719
3. Pangeran Arya Blitar IV.
gelar: 1704 - 1709, Bupati of Madiun Ke 11
1. Ratu Mas Blitar / Ratu Pakubuwono
perkawinan: 2. Susuhunan Pakubuwono I / Pangeran Puger (Raden Mas Drajat)
gelar: 1703 - 1704, Bupati Madiun Ke 10
wafat: 5 Januari 1732, Kertasura
Kakek-nenek
Orang Tua
Tumenggung Honggowongso / Joko Sangrib (Kentol Surawijaya / Hangabehi Hangawangsa)
pekerjaan: Surakarta, Diangkat menjadi Mantri Gladak
perkawinan: Mas Ajeng Kuning
perkawinan: Mas Ajeng Dewi
perkawinan: Mas Ajeng Ragil
perkawinan: Dewi Retno Nawangwulan
gelar: 1749, Diangkat menjadi Bupati Nayaka dengan gelar Raden Tumenggung Aroeng Binang oleh Susuhunan Pakubuwono III
Prabu Amangkurat IV (Mangkurat Jawi) / Raden Mas Suryaputra (Prabu Mangkurat Jawa)
Orang Tua
 
== 3 ==
12. Gusti Pangeran Hario Hadiwijoyo
perkawinan: Raden Ayu Sentul
wafat: 1753, Kaliabu, Salaman, Magelang
Sri Sultan Hamengku Buwono I / Pangeran Haryo Mangkubumi (Raden Mas Sujono)
lahir: 6 Agustus 1717, Kartasura
perkawinan: Bendoro Mas Ayu Asmorowati
perkawinan: Gusti Kanjeng Ratu Kencono
perkawinan: BR Tiarso
perkawinan: Bendoro Mas Ayu Sawerdi
perkawinan: Bendoro Mas Ayu Mindoko [G.Hb.1.6]
perkawinan: Bendoro Raden Ayu Jumanten [G.Hb.1.8]
perkawinan: Bendoro Mas Ayu Wilopo [G.Hb.1.9]
perkawinan: Bendoro Mas Ayu Ratnawati [G.Hb.1.10]
perkawinan: Bendoro Mas Ayu Tandawati [G.Hb.1.12]
perkawinan: Bendoro Mas Ayu Tisnawati [G.Hb.1.13]
perkawinan: Bendoro Mas Ayu Turunsih
perkawinan: Bandara Mas Ayu Ratna Puryawati [G.Hb.1.15]
perkawinan: Bendoro Radin Ayu Doyo Asmoro [G.Hb.1.16]
perkawinan: Bendoro Mas Ayu Gandasari [G.Hb.1.17]
perkawinan: Bendoro Raden Ayu Srenggara
perkawinan: Bendoro Mas Ayu Karnokowati [G.Hb.1.18]
perkawinan: Bendoro Mas Ayu Setiowati [G.Hb.1.19]
perkawinan: Bendoro Mas Ayu Padmosari [G.Hb.1.20]
perkawinan: Bendoro Mas Ayu Sari [G.Hb.1.21]
perkawinan: Bendoro Mas Ayu Pakuwati [G.Hb.1.22]
perkawinan: Bendoro Mas Ayu Citrakusumo [G.Hb.1.23]
perkawinan:
perkawinan: 2. Mas Roro Juwati / Raden Ayu Beruk / KRK Kadipaten / KRK Ageng / KRKTegalraya (Kanjeng Ratu Mas)
perkawinan: 4. Bendoro Raden Ayu Handayahasmara / Mbak Mas Rara Ketul
perkawinan: Raden Ayu Wardiningsih
gelar: 29 November 1730 - 13 Februari 1755, Kartasura, Pangeran Mangkubumi
perkawinan: Bendoro Mas Ayu Cindoko [G.Hb.1.11] , Yogyakarta
gelar: 13 Februari 1755 - 24 Maret 1792, Yogyakarta
wafat: 24 Maret 1792, Imogiri, Yogyakarta
gelar: 10 November 2006, Jakarta, Pahlawan Nasional RI
Kanjeng Raden Adipati Danurejo I / Raden Bagus Konting Mertowijoyo (Patih Cakrajaya, Sumowijoyo)
pekerjaan: Banyumas, Bupati Banyumas
perkawinan: 29. Gusti Raden Ayu Adipati Danureja I. ? (Bendoro Raden Ayu Tongle)
pekerjaan: 13 Februari 1755 - 19 Agustus 1799, Yogyakarta, Pepatih Dalem bergelar Kanjeng Raden Adipati Danurejo I
wafat: 19 Agustus 1799, Yogyakarta, Dimakamkan di Pajimatan Imogiri, Kadhaton Kasuwargan
== 3 ==
Anak-anak
Kanjeng Raden Tumenggung Sindunegoro / Raden Riya Menduro (Adipati Danurejo)
pekerjaan: 7 November 1811 - 2 Desember 1813, Yogyakarta, Pepatih Dalem Kesultanan Ngayogyakarta bergelar Kiai Adipati
Anak-anak
Cucu-cucu
Kanjeng Pangeran Adipati Danurejo II / Kanjeng Raden Tumenggung Mangkunegoro (Patih Seda Kedhaton)
lahir: 1772
perkawinan: Bendoro Mas Ayu Pulungayun
pekerjaan: 9 September 1799 - 28 Oktober 1811, Yogyakarta, Pepatih Dalem Kesultanan Yogyakarta bergelar Kanjeng Raden Adipati Danurejo II
wafat: 28 Oktober 1811, Yogyakarta, Dimakamkan di Banyusumurup, kemudian dipindahkan ke Mlangi
Cucu-cucu

Peralatan pribadi
Джерельна довідка за населеним пунктом
Bahasa lain