Marga:Brawijaya

Dari Rodovid ID

Langsung ke: panduan arah, cari
Saat ini tidak ada teks dalam halaman ini. Anda dapat melakukan pencarian untuk judul halaman ini di halaman-halaman lain atau sunting halaman ini.

<Rd_clanautotranslations>

<Rd_clanautotranslationstext>

English
Brawijaya VI
Brawijaya
?
Senopati
Mataram
Ki Juru Martani
Martani
Cirebon
Majapahit Girindrawardhana
Bahasa Indonesia
Brawijaya
Majapahit Rajasa

Marga "Brawijaya"

Di bawah ini ditampilkan 50 hasil, dimulai dari #1.
Lihat (50 sebelumnya) (50 selanjutnya) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. (Poss) Grand Son of Maulana Hasanuddin
 2. (Poss) Child of Maulana Hasanuddin
 3. (poss) 5 Great Grand Son of Maulana Hasanuddin
 4. (poss) 2 Great Grand Son of Maulana Hasanuddin
 5. (poss) 2 Great Grand Son of Maulana Hasanuddin
 6. (poss) 3 Great Grand Son of Maulana Hasanuddin
 7. (poss) 3 Great Grand Son of Maulana Hasanuddin
 8. (poss) 4 Great Grand Son of Maulana Hasanuddin
 9. (poss) 4 Great Grand Son of Maulana Hasanuddin
 10. (poss) 5 Great Grand Son of Maulana Hasanuddin
 11. (poss) 6 Great Grand Son of Maulana Hasanuddin
 12. (poss) 6 Great Grand Son of Maulana Hasanuddin
 13. (poss) 7 Great Grand Son of Maulana Hasanuddin
 14. (poss) 8 Great Grand Son of Maulana Hasanuddin
 15. * (poss) Grand Son of Maulana Hasanuddin
 16. (poss) Great Grand Son of Maulana Hasanuddin
 17. (poss) Great Grand Son of Maulana Hasanuddin
 18. 1. Raden Mas Sahwawrat / Pangeran Temenggong Pajang
 19. 1. Adipati Manduranegara
 20. 1. Gusti Kanjeng Ratu Pambayun
 21. 1. Gusti Kanjeng Ratu Pambayun / Retna Pembayun d. 1625
 22. 1. Kanjeng Ratu Batang [Gp.2] / Ratu Ayu Wetan (R.Ayu Prahilla)
 23. * 1. Ki Ageng Selo
 24. 1. Ki Ageng Wonosobo /Syeh Ngabdullah
 25. 1. Nyai Ageng Lurung Tengah
 26. 1. Nyai Rara Ruda
 27. 1. Pangeran Adipati Blitar II / Pangeran Kyai Balitar Irodikromo / Mangkunegoro III b. 1645 - 1677
 28. 1. Raden Kertomenggolo / Raden Kertodirjo I
 29. 1. Ratu Mas Blitar / Ratu Pakubuwono d. 5 Januari 1732
 30. * 1. Ratu Raja Kertadiningrat
 31. 1. Sultan Agung / Raden Mas Djatmika (Raden Mas Rangsang) b. 1593 d. 1645
 32. 1. Sultan Tajul Ngaripin Moehammad Samsoedin // Pangeran Radja Satrija
 33. 1.1.1.2.1. Ki Ageng Ngerang III Kyai Buyut (Pati)
 34. 1.Giridewata / Ki Gendeng Kasmaya
 35. 10. Gusti Raden Ayu Wiramantri
 36. 10. Gusti Raden Ayu Wiramantri, di Ponorogo
 37. 10. Pangeran Selarong
 38. 10. Raden Ayu Kajoran
 39. 11. Gusti Ratu Wirokusumo
 40. 11. Pangeran Gagak Baning / Pangeran Gagak Pranolo (Bupati Pajang) d. 1591
 41. 11. Pangeran Pringgalaya
 42. 12. Gusti Raden Ayu Mangkuyudo
 43. 12. Ki Ageng Panembahan Djuminah ? (Pangeran Adipati Djuminah Petak / Pangeran Blitar I)
 44. * 12. Panembahan Djuminah
 45. 12. Panembahan Juminah
 46. 12. Pangeran Pringoloyo
 47. 12. Pangeran Pronggoloyo
 48. 13. Adipati Martalaya
 49. 13. Gusti Raden Ayu Adipati Mangkupraja
 50. 13. Nyai Ageng Haji Panusa, di Tanduran

Lihat (50 sebelumnya) (50 selanjutnya) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

Peralatan pribadi