Raden Mas Haryo Panji Tohpati

Dari Rodovid ID

Orang:188648
Langsung ke: panduan arah, cari
Marga (saat dilahirkan) Raden Trenggono
Jenis Kelamin Pria
Nama lengkap (saat dilahirkan) Raden Mas Haryo Panji Tohpati
Orang Tua

Bendoro Pangeran Haryo Suronegoro / Raden Manyuro (Pangeran Wahdat) [Raden Trenggono]

Bandoro Raden Ayu Manis [Paku Buwono ke I Kasunanan Kartosuro, lahir dari Mas Ayu Tjondrowati dari Jurug-Solo]

[1][2]

Momen penting

lahir: Level 7 = Gantung siwur ke 1 Sultan Trenggono Demak Bintoro atau putera ke 1 BPH Suronegoro /Pangeran Wahdat

kelahiran anak: Raden Sumodito [Raden Trenggono]

kelahiran anak: Raden Surodito [Raden Trenggono]

kelahiran anak: Raden Ngabei Suronagoro I [Raden Trenggono]

kelahiran anak: Raden Sumodjoyo [Raden Trenggono]

gelar: Kasunanan Kartosuro

[sunting] Sumber-sumber

  1. Struktur Silsilah Keluarga - Raden Trenggono = Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro s/d Kartosuro – Mataram
  2. Buku Silsilah Paku Buwono Susuhunan Surakarta - Pustaka Sarasilah Paku Buwono Susuhunan Surakarta Hadiningrat ing Kraton Surakarta, Kateliti, kawedar lan kaserat dening Raden Mas Tumenggung Sumantri Hendrodipuro (alm), Raden Sukohardjo Hamungrahardjo (alm).


Dari kakek nenek sampai cucu-cucu

Kakek-nenek
Raden Haryo Djapan III
lahir: Level 5 = Wareng ke 2 Sultan Trenggono Demak Bintoro atau putera ke 2 Raden Tirtonegoro / Pangeran Yudhonegoro
Raden Ayu Lamongan
lahir: Level 5 = Wareng ke 3 Sultan Trenggono Demak Bintoro atau putera ke 3 Raden Tirtonegoro / Pangeran Yudhonegoro
Raden Ayu Wironegoro
lahir: Level 5 = Wareng ke 4 Sultan Trenggono Demak Bintoro atau putera ke 4 Raden Tirtonegoro / Pangeran Yudhonegoro
Raden Ayu Macan Wulung
lahir: Level 5 = Wareng ke 5 Sultan Trenggono Demak Bintoro atau putera ke 5 Raden Tirtonegoro / Pangeran Yudhonegoro
Raden Tjokrokusumo
lahir: Level 5 = Wareng ke 1 Sultan Trenggono Demak Bintoro atau putera ke 1 Raden Tirtonegoro / Pangeran Yudhonegoro
9. Pangeran Hario Panular
wafat: Agustus 1722?
1. Ratu Mas Blitar / Ratu Pakubuwono
perkawinan: 2. Susuhunan Pakubuwono I / Pangeran Puger (Raden Mas Drajat)
gelar: 1703 - 1704, Bupati Madiun Ke 10
wafat: 5 Januari 1732, Kertasura
2. Susuhunan Pakubuwono I / Pangeran Puger (Raden Mas Drajat)
perkawinan: 1. Ratu Mas Blitar / Ratu Pakubuwono
perkawinan: Raden Ajeng Sendhi
perkawinan: Mas Ajeng Tejawati
perkawinan: Mas Ajeng Retnowati
perkawinan: Mas Ayu Tjondrowati
gelar: 6 Juli 1704 - 1719, Kartasura, Sultan Mataram VI MATARAM KE 6, Sunan Kartasura III bergelar Susuhunan Paku Buwana Senapati Ingalaga Ngabdurahman Sayidin Panatagama Khalifatulah Tanah Jawa
wafat: 1719
Kakek-nenek
Orang Tua
Bendoro Pangeran Haryo Suronegoro / Raden Manyuro (Pangeran Wahdat)
lahir: Solo, Level 6 = Udeg-Udeg ke 1 Sultan Trenggono Demak Bintoro atau putera ke 1 Raden Tjokrokusumo
gelar: Kraton Pajang, Senopati Pengawal Raja Kasunanan Kartosuro; Putro Mantu Paku Buwono I Kasunanan Surakarta Riwayat: yang menyelamatkan keluaraga kerajaan Kartosuro dari serangan Belanda (Batavia) dengan kesaktiannya menjebol benteng Keraton Kartosuro ( petilasan lokasi
perkawinan: Bandoro Raden Ayu Manis
Prabu Amangkurat IV (Mangkurat Jawi) / Raden Mas Suryaputra (Prabu Mangkurat Jawa)
Tumenggung Honggowongso / Joko Sangrib (Kentol Surawijaya / Hangabehi Hangawangsa)
pekerjaan: Surakarta, Diangkat menjadi Mantri Gladak
perkawinan: Mas Ajeng Kuning
perkawinan: Mas Ajeng Dewi
perkawinan: Mas Ajeng Ragil
perkawinan: Dewi Retno Nawangwulan
gelar: 1749, Diangkat menjadi Bupati Nayaka dengan gelar Raden Tumenggung Aroeng Binang oleh Susuhunan Pakubuwono III
Orang Tua
 
== 3 ==
Raden Mas Haryo Panji Tohpati
lahir: Level 7 = Gantung siwur ke 1 Sultan Trenggono Demak Bintoro atau putera ke 1 BPH Suronegoro /Pangeran Wahdat
gelar: Kasunanan Kartosuro
== 3 ==
Anak-anak
Raden Ngabei Suronagoro I
lahir: Level 8 = Grophak sente ke 1 Sultan Trenggono Demak Bintoro atau putera ke 1 Raden Mas Haryo Tohpati Kartosuro
gelar: Kliwon di Kasunanan Surakarta
Raden Sumodjoyo
lahir: Level 8 = Grophak sente ke 2 Sultan Trenggono Demak Bintoro atau putera ke 2 Raden Mas Panji Tohpati, Kartosuro
Raden Surodito
lahir: Level 8 = Grophak sente ke 3 Sultan Trenggono Demak Bintoro atau putera ke 3 Raden Mas Haryo Panji Tohpati Kartosuro
Raden Sumodito
lahir: Level 8 = Grophak sente ke 4 Sultan Trenggono Demak Bintoro atau putera ke 4 Raden Mas Panji Tohpati, Kartosuro
Anak-anak
Cucu-cucu
Raden Ngabei Suronagoro II
lahir: Level 9 = Debok bosok ke 1 Sultan Trenggono Demak Bintoro atau putera ke 1 Raden Ngabei Suronegoro, Kaliwon
gelar: Kasunanan Surakarta, jabatan Kaliwon
Pangeran Surodiwiryo
lahir: Level 9 = Debok bosok ke 2 Sultan Trenggono Demak Bintoro atau putera ke 2 Raden Ngabei Suronegoro, Kaliwon
Raden Ngabei Tohpati - I / Kaliwon Panegar Kadipaten
lahir: Level 9 = Gedebok bosok ke 1 Sultan Trenggono Demak Bintoro atau putera ke 1 Raden Surodito. Seterusnya menjadi PANCER Trah R NG TOHPATI - di Surakarta Hadiningrat (Sala)
gelar: Nama gelar "TOHPATI", saking lelabet dumateng Sinuhun Pakubuwana kaping X, kautus Sinuhun ngaturaken KUDA petak dumateng Ratu Kidul, ngatos 40 dinten tanpa kabar, lajeng keluarga ngawontenaken tahlilan ing ndalem Tohpaten minangka pakurmatan layon, namung
Raden Sidikhman
lahir: Level 1 = Putera dari putera/puteri (cucu) Raden Sumodjoyo (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro)
mbok Mas Surodjoyo
lahir: Level 1 = Putera dari putera/puteri (cucu) Raden Sumodjoyo (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro)
mbok Mas Djodrono
lahir: Level 1 = Putera dari putera/puteri (cucu) Raden Sumodjoyo (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro)
Cucu-cucu

Peralatan pribadi
Джерельна довідка за населеним пунктом