Raden Ngabei Tohpati - I / Kaliwon Panegar Kadipaten

Dari Rodovid ID

Orang:188658
Langsung ke: panduan arah, cari
Marga (saat dilahirkan) Raden Trenggono
Jenis Kelamin Pria
Nama lengkap (saat dilahirkan) Raden Ngabei Tohpati - I / Kaliwon Panegar Kadipaten
Orang Tua

Raden Surodito [Raden Trenggono]

[1][2]

Momen penting

lahir: Level 9 = Gedebok bosok ke 1 Sultan Trenggono Demak Bintoro atau putera ke 1 Raden Surodito. Seterusnya menjadi PANCER Trah R NG TOHPATI - di Surakarta Hadiningrat (Sala)

kelahiran anak: Raden Ngabei Tohpati - II [R Ng Tohpati]

kelahiran anak: Raden Ngabei Surodipuro [R Ng Tohpati]

gelar: Nama gelar "TOHPATI", saking lelabet dumateng Sinuhun Pakubuwana kaping X, kautus Sinuhun ngaturaken KUDA petak dumateng Ratu Kidul, ngatos 40 dinten tanpa kabar, lajeng keluarga ngawontenaken tahlilan ing ndalem Tohpaten minangka pakurmatan layon, namung

[sunting] Sumber-sumber

  1. Struktur Silsilah Keluarga - Raden Trenggono = Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro s/d Kartosuro – Mataram
  2. Buku Silsilah Paku Buwono Susuhunan Surakarta - Pustaka Sarasilah Paku Buwono Susuhunan Surakarta Hadiningrat ing Kraton Surakarta, Kateliti, kawedar lan kaserat dening Raden Mas Tumenggung Sumantri Hendrodipuro (alm), Raden Sukohardjo Hamungrahardjo (alm).


Dari kakek nenek sampai cucu-cucu

Kakek-nenek
Raden Mas Haryo Panji Tohpati
lahir: Level 7 = Gantung siwur ke 1 Sultan Trenggono Demak Bintoro atau putera ke 1 BPH Suronegoro /Pangeran Wahdat
gelar: Kasunanan Kartosuro
Kakek-nenek
Orang Tua
Raden Ngabei Suronagoro I
lahir: Level 8 = Grophak sente ke 1 Sultan Trenggono Demak Bintoro atau putera ke 1 Raden Mas Haryo Tohpati Kartosuro
gelar: Kliwon di Kasunanan Surakarta
Raden Sumodjoyo
lahir: Level 8 = Grophak sente ke 2 Sultan Trenggono Demak Bintoro atau putera ke 2 Raden Mas Panji Tohpati, Kartosuro
Raden Sumodito
lahir: Level 8 = Grophak sente ke 4 Sultan Trenggono Demak Bintoro atau putera ke 4 Raden Mas Panji Tohpati, Kartosuro
Raden Surodito
lahir: Level 8 = Grophak sente ke 3 Sultan Trenggono Demak Bintoro atau putera ke 3 Raden Mas Haryo Panji Tohpati Kartosuro
Orang Tua
 
== 3 ==
Raden Ngabei Tohpati - I / Kaliwon Panegar Kadipaten
lahir: Level 9 = Gedebok bosok ke 1 Sultan Trenggono Demak Bintoro atau putera ke 1 Raden Surodito. Seterusnya menjadi PANCER Trah R NG TOHPATI - di Surakarta Hadiningrat (Sala)
gelar: Nama gelar "TOHPATI", saking lelabet dumateng Sinuhun Pakubuwana kaping X, kautus Sinuhun ngaturaken KUDA petak dumateng Ratu Kidul, ngatos 40 dinten tanpa kabar, lajeng keluarga ngawontenaken tahlilan ing ndalem Tohpaten minangka pakurmatan layon, namung
== 3 ==
Anak-anak
Raden Ngabei Tohpati - II
lahir: Level 10 = Galih asem dari Sultan Trenggono Demak Bintoro, atau Level 1 = Putera no 1 dari R Ngabei Tohpati I (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro),
gelar: Kaliwon di Kasunanan Surakarta, Gelar asma "TOHPATI", nunggak semi asama saking hingkang eyang TOHPATI I, lelabet dumateng Sinuhun Pakubuwana kaping X, kautus Sinuhun ngaturaken KUDA petak dumateng Ratu Kidul, ngatos 40 dinten tanpa kabar, lajeng keluarga ngawontenaken tahlilan ing ndal
Raden Ngabei Surodipuro
lahir: Level 10 = Galih asem dari Sultan Trenggono Demak Bintoro, atau Level 1 = Putera no 2 dari R Ngabei Tohpati I (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro),
Anak-anak
Cucu-cucu
Raden Nganten Tohpati binti Suronegoro binti Sontoturonggo
lahir: Level 2 = Cucu ke 2 R Ng Sontoturonggo - I,(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro)
perkawinan: Raden Ngabei Tohpati - III
Raden Ngabei Tohpati - III
lahir: Level 2 = Cucu Raden Ngabei Tohpati I (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro)
gelar: Nama gelar ngagem asma "TOHPATI", saking nunggak semi asma hingkang eyang TOHPATI I, lelabet dumateng Sinuhun Pakubuwana kaping X, kautus Sinuhun ngaturaken KUDA petak dumateng Ratu Kidul, ngatos 40 dinten tanpa kabar, lajeng keluarga ngawontenaken tahlil
perkawinan:
perkawinan:
perkawinan:
perkawinan: Raden Nganten Tohpati binti Suronegoro binti Sontoturonggo
Cucu-cucu

Peralatan pribadi