Marga:Adipati Wirahutama IV - Wirasaba Yogjakarta

Dari Rodovid ID

Langsung ke: panduan arah, cari
Saat ini tidak ada teks dalam halaman ini. Anda dapat melakukan pencarian untuk judul halaman ini di halaman-halaman lain atau sunting halaman ini.

Marga "Adipati Wirahutama IV - Wirasaba Yogjakarta"

Di bawah ini ditampilkan 50 hasil, dimulai dari #1.
Lihat (50 sebelumnya) (50 selanjutnya) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Ψ 1. ??????????
 2. Ψ 2. ????????????????
 3. 3. DM Laki Gisiran (Kuripan)
 4. 3. Kanjeng Raden Tumenggung Secodiningrat I / Raden Luwar b. 1760 d. 10 Mei 1831
 5. Adipati Surohutomo / R Jaka Tambangan / Adipati Wirasaba
 6. Adipati Wargahutomo / Raden Warga / Adipati Wirasaba
 7. Adipati Wirohutomo I / Raden Jaka Katuhu
 8. Adipati Wirohutomo IV / R Jaka Surawin / Adipati Wirasaba
 9. Bagus Bati
 10. Bagus Bengawan
 11. Bagus Brata
 12. Bagus Demag
 13. Bagus Katama
 14. Bagus Kunting / Raden Tumenggung Yudonegara III (Kanjeng Adipati Danurejo I)
 15. Bendoro Raden Ayu Retnomandoyo [Ga.Hb.7.13] d. 30 Desember 1931
 16. Demang Bayun
 17. Demang Djangli
 18. Demang Mertosuro
 19. Demang Pradjadipo
 20. Demang Suradirana
 21. Demang Surodiwongso
 22. * Dewi Lundu
 23. * Dewi Mermas
 24. Kanjeng Raden Tumenggung Yudonegoro III Kanjeng Pangeran Haryo Adipati Danurejo VII b. 20 November 1869 d. 1933
 25. Kanjeng Pangeran Adipati Danurejo V / Kanjeng Raden Tumenggung Gondokusumo (Kanjeng Pangeran Haryo Juru) d. 1844
 26. Kanjeng Pangeran Adipati Danurejo IV / Mas Tumenggung Sumadipuro (Kanjeng Pangeran Joko Hadiyosodiningrat, Surodipo)
 27. Kanjeng Raden Adipati Danurejo VI / Kanjeng Pangeran Haryo Yudonegoro II (Pangeran Haryo Cakraningrat)
 28. * Kanjeng Raden Tumenggung Yudonegoro I / Kanjeng Pangeran Haryo Yudonegoro I
 29. Kanjeng Raden Tumenggung Yudonegoro IV (Mas.Gandakusuma)
 30. Ki Ageng Martomenggolo
 31. Ki Ageng Martowacono
 32. Ki Ageng Mertosuto
 33. Ki Ageng Notowadono
 34. Ki Ageng Seser
 35. Ki Ageng Sunan
 36. Ki Ageng Suromenggolo
 37. Ki Ageng Tirtayuda
 38. Ki Mertadiwiryo Mangkubumi - Surakarta
 39. Ki Trunowidjoyo
 40. Ki Wongsodipuro
 41. Kyai Martoyuda Senan
 42. Kyai Dipoyudo
 43. Kyai Gandrayudo
 44. Kyai Mangundjaya
 45. Kyai Martayudo
 46. Kyai Martonegoro
 47. Kyai Patradirana
 48. Kyai Ranudirdjo
 49. Kyai Setjaprawira
 50. Kyai Somadirana

Lihat (50 sebelumnya) (50 selanjutnya) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

Peralatan pribadi