Raden Nganten Soesinah

Dari Rodovid ID

Orang:427128
Langsung ke: panduan arah, cari
Marga (saat dilahirkan) R Ng Tohpati
Jenis Kelamin Wanita
Nama lengkap (saat dilahirkan) Raden Nganten Soesinah
Orang Tua

Raden Nganten Tohpati / Nunggak Semi Asma [R Ng Tohpati]

Momen penting

lahir: Level 4 = Canggah dari Raden Ngabei Tohpati I(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 15 dari 19 putera puteri Raden Nganten Tohpati (nunggak semi asma)

kelahiran anak: Raden Nganten (..) Ali Hassan [Yasin Marekan]

kelahiran anak: Raden Abdulrachman [Yasin Marekan]

kelahiran anak: Raden Nganten Marlina [Yasin Marekan]

perkawinan: R Marcus Herborang / Yasin Marekan [Yasin Marekan]


Dari kakek nenek sampai cucu-cucu

Kakek-nenek
Raden Ngabei Tohpati - III
lahir: Level 2 = Cucu Raden Ngabei Tohpati I (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro)
gelar: Nama gelar ngagem asma "TOHPATI", saking nunggak semi asma hingkang eyang TOHPATI I, lelabet dumateng Sinuhun Pakubuwana kaping X, kautus Sinuhun ngaturaken KUDA petak dumateng Ratu Kidul, ngatos 40 dinten tanpa kabar, lajeng keluarga ngawontenaken tahlil
perkawinan:
perkawinan:
perkawinan:
perkawinan: Raden Nganten Tohpati binti Suronegoro binti Sontoturonggo
Raden Ngabei Sontoturonggo (Panegar Gamel)
lahir: Level 2 = Cucu ke 1 dari R Ng Sontoturonggo - I,(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro)
gelar: Komandan Pasukan Kavaleri Kasunanan Surakarta = Kaliwon Panegar Gamel Kasunanan Surakarta
Raden Nganten Potrobasonto
lahir: Level 2 = Cucu ke 3 dari R Ng Sontoturonggo - I,(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro)
Raden Nganten Tohpati binti Suronegoro binti Sontoturonggo
lahir: Level 2 = Cucu ke 2 R Ng Sontoturonggo - I,(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro)
perkawinan: Raden Ngabei Tohpati - III
Kakek-nenek
Orang Tua
Raden Nganten Undakan Wirodigdo
lahir: Level 3 = Buyut ke 2 dari Raden Ngabei Tohpati II (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro)
perkawinan:
perkawinan: Raden Ngabei Undakan Wirodigdo
Raden Nganten Tohpati / Nunggak Semi Asma
lahir: Level 3 = Buyut ke 1 Raden Ngabei Tohpati I(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro)
gelar: Kawiwitan gelar Tohpati hingkang kaparingaken Kanjeng Sinuhun Pakubuwana X dumateng panjenenganipun Tohpati I Sareng Trah/keturunan mijil wanita [ Raden Nganten ] Kawastanan NUNGGAK SEMI ASMA "TOHPATI", saking hingkang eyang TOHPATI I, lelabet dumateng Si
perkawinan: Raden Tohpati bin Wiryowardono
Orang Tua
 
== 3 ==
Raden Nganten Sastropanitro
lahir: Level 4 = Canggah dari Raden Ngabei Tohpati I(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 5 dari 19 putera puteri Raden Nganten Tohpati (nunggak semi asma)
perkawinan: Raden Sastropanitro
Raden Ngabei Marnopranoto
lahir: Level 4 = Canggah dari Raden Ngabei Tohpati I(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 1 dari 19 putera puteri Raden Nganten Tohpati (nunggak semi asma)
perkawinan: Raden Nganten Marnopranoto
Raden Nganten Mangunatmodjo
lahir: Level 4 = Canggah dari Raden Ngabei Tohpati I(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 3 dari 19 putera puteri Raden Nganten Tohpati (nunggak semi asma)
perkawinan: Raden Demang Mangunatmojo
Raden Prawirosupono
lahir: Level 4 = Canggah dari Raden Ngabei Tohpati I(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 2 dari 19 putera puteri Raden Nganten Tohpati (nunggak semi asma)
perkawinan: Raden Nganten Prawirosupono
Raden Nganten Wiryodikoro
lahir: Level 4 = Canggah dari Raden Ngabei Tohpati I(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 4 dari 19 putera puteri Raden Nganten Tohpati (nunggak semi asma)
perkawinan: Raden Wiryodikoro
Raden Ngabei Jogohartono
lahir: Level 4 = Canggah dari Raden Ngabei Tohpati I(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 6 dari 19 putera puteri Raden Nganten Tohpati (nunggak semi asma)
perkawinan: Raden Ayu Sarikanthi
perkawinan: Suripah
Raden Ngabei Kirdopranoto
lahir: Level 4 = Canggah dari Raden Ngabei Tohpati I(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 7 dari 19 putera puteri Raden Nganten Tohpati (nunggak semi asma)
perkawinan: Raden Nganten Warsitun
Raden Nganten Reksosunarno
lahir: Level 4 = Canggah dari Raden Ngabei Tohpati I(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 8 dari 19 putera puteri Raden Nganten Tohpati (nunggak semi asma)
perkawinan: Raden Reksosunarno
Raden Sunaryo
lahir: Level 4 = Canggah dari Raden Ngabei Tohpati I(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 9 dari 19 putera puteri Raden Nganten Tohpati (nunggak semi asma)
perkawinan: Raden Nganten Sawaliyem
Raden Rara Sri Kuning
lahir: Level 4 = Canggah dari Raden Ngabei Tohpati I(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 10 dari 19 putera puteri Raden Nganten Tohpati (nunggak semi asma)
perkawinan: Raden Ngabei Wiropranoto (Ke 1) , Raden Ngabei Tirtowiryatmo (Ke 2)
Raden Prawiroharjono
lahir: Level 4 = Canggah dari Raden Ngabei Tohpati I(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 11 dari 19 putera puteri Raden Nganten Tohpati (nunggak semi asma)
perkawinan: Raden Nganten Murni
Raden Matangsaparno
lahir: Level 4 = Canggah dari Raden Ngabei Tohpati I(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 12 dari 19 putera puteri Raden Nganten Tohpati (nunggak semi asma)
perkawinan: Raden Nganten Matangsaparno
Raden Rara Suparti
lahir: Level 4 = Canggah dari Raden Ngabei Tohpati I(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 13 dari 19 putera puteri Raden Nganten Tohpati (nunggak semi asma)
perkawinan: Raden Kasikir Ronoatmojo
Raden Rara Sutinem
lahir: Level 4 = Canggah dari Raden Ngabei Tohpati I(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 14 dari 19 putera puteri Raden Nganten Tohpati (nunggak semi asma)
perkawinan: Raden Wiryoatmojo
Raden Notosudarmo
lahir: Level 4 = Canggah dari Raden Ngabei Tohpati I(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 16 dari 19 putera puteri Raden Nganten Tohpati (nunggak semi asma)
perkawinan: Raden Nganten Sri Rusmi
Raden Nganten Sumiyem
lahir: Level 4 = Canggah dari Raden Ngabei Tohpati I(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 17 dari 19 putera puteri Raden Nganten Tohpati (nunggak semi asma)
perkawinan: R W Djayeng Sudiro
Raden P C Sudarno Doyosaputro
lahir: Level 4 = Canggah dari Raden Ngabei Tohpati I(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 18 dari 19 putera puteri Raden Nganten Tohpati (nunggak semi asma)
perkawinan: Rr C Sri Rusdiarni
Raden Rara Slamet Salami
lahir: Level 4 = Canggah dari Raden Ngabei Tohpati I(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 19 dari 19 putera puteri Raden Nganten Tohpati (nunggak semi asma)
perkawinan: R Kusno Sudarmadi
Raden Nganten Soesinah
lahir: Level 4 = Canggah dari Raden Ngabei Tohpati I(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro) atau putera ke 15 dari 19 putera puteri Raden Nganten Tohpati (nunggak semi asma)
perkawinan: R Marcus Herborang / Yasin Marekan
== 3 ==
Anak-anak
Anak-anak

Peralatan pribadi