Raden Nganten Undakan Wirodigdo

Dari Rodovid ID

Orang:188676
Langsung ke: panduan arah, cari
Marga (saat dilahirkan) R Ng Tohpati
Jenis Kelamin Wanita
Nama lengkap (saat dilahirkan) Raden Nganten Undakan Wirodigdo
Orang Tua

Raden Ngabei Tohpati - III [R Ng Tohpati]

[1][2]

Momen penting

lahir: Level 3 = Buyut ke 2 dari Raden Ngabei Tohpati II (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro)

kelahiran anak: Raden Soemardjo [Pangeran Surodiwiryo]

kelahiran anak: Raden Brikarno [Pangeran Surodiwiryo]

kelahiran anak: Rara Rumanti [Pangeran Surodiwiryo]

perkawinan:

perkawinan: Raden Ngabei Undakan Wirodigdo [R Ng Sontoturonggo - I]

[sunting] Sumber-sumber

  1. Struktur Silsilah Keluarga - Raden Trenggono = Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro s/d Kartosuro – Mataram
  2. Buku Silsilah Paku Buwono Susuhunan Surakarta - Pustaka Sarasilah Paku Buwono Susuhunan Surakarta Hadiningrat ing Kraton Surakarta, Kateliti, kawedar lan kaserat dening Raden Mas Tumenggung Sumantri Hendrodipuro (alm), Raden Sukohardjo Hamungrahardjo (alm).


Dari kakek nenek sampai cucu-cucu

Kakek-nenek
Raden Ngabei Surodipuro
lahir: Level 10 = Galih asem dari Sultan Trenggono Demak Bintoro, atau Level 1 = Putera no 2 dari R Ngabei Tohpati I (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro),
Raden Ngabei Tohpati - II
lahir: Level 10 = Galih asem dari Sultan Trenggono Demak Bintoro, atau Level 1 = Putera no 1 dari R Ngabei Tohpati I (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro),
gelar: Kaliwon di Kasunanan Surakarta, Gelar asma "TOHPATI", nunggak semi asama saking hingkang eyang TOHPATI I, lelabet dumateng Sinuhun Pakubuwana kaping X, kautus Sinuhun ngaturaken KUDA petak dumateng Ratu Kidul, ngatos 40 dinten tanpa kabar, lajeng keluarga ngawontenaken tahlilan ing ndal
Kakek-nenek
Orang Tua
Raden Nganten Tohpati binti Suronegoro binti Sontoturonggo
lahir: Level 2 = Cucu ke 2 R Ng Sontoturonggo - I,(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro)
perkawinan: Raden Ngabei Tohpati - III
Raden Ngabei Tohpati - III
lahir: Level 2 = Cucu Raden Ngabei Tohpati I (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro)
gelar: Nama gelar ngagem asma "TOHPATI", saking nunggak semi asma hingkang eyang TOHPATI I, lelabet dumateng Sinuhun Pakubuwana kaping X, kautus Sinuhun ngaturaken KUDA petak dumateng Ratu Kidul, ngatos 40 dinten tanpa kabar, lajeng keluarga ngawontenaken tahlil
perkawinan:
perkawinan:
perkawinan:
perkawinan: Raden Nganten Tohpati binti Suronegoro binti Sontoturonggo
Orang Tua
 
== 3 ==
Raden Nganten Tohpati / Nunggak Semi Asma
lahir: Level 3 = Buyut ke 1 Raden Ngabei Tohpati I(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro)
gelar: Kawiwitan gelar Tohpati hingkang kaparingaken Kanjeng Sinuhun Pakubuwana X dumateng panjenenganipun Tohpati I Sareng Trah/keturunan mijil wanita [ Raden Nganten ] Kawastanan NUNGGAK SEMI ASMA "TOHPATI", saking hingkang eyang TOHPATI I, lelabet dumateng Si
perkawinan: Raden Tohpati bin Wiryowardono
Raden Ngabei Undakan Wirodigdo
lahir: Level 3 = Buyut ke 5 dari R Ng Sontoturonggo - I,(Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro)
perkawinan: Raden Nganten Undakan Wirodigdo
Raden Nganten Undakan Wirodigdo
lahir: Level 3 = Buyut ke 2 dari Raden Ngabei Tohpati II (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro)
perkawinan:
perkawinan: Raden Ngabei Undakan Wirodigdo
== 3 ==
Anak-anak
Raden Brikarno
lahir: Level 5 = Wareng ke 1 Pangeran Surodiwiryo[ID 188650] (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro)atau putera ke 1 R.Ng.Undakan Wirodigdo;
Raden Soemardjo
lahir: Level 5 = Wareng ke 2 Pangeran Surodiwiryo (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro)atau putera ke 2 R.Ng.Undakan Wirodigdo
Rara Rumanti
lahir: Level 5 = Wareng ke 3 Pangeran Surodiwiryo (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro)atau putera ke 3 R.Ng.Undakan Wirodigdo
Anak-anak
Cucu-cucu
Soemarno
lahir: Level 6 = Udeg-udeg ke 1 Pangeran Surodiwiryo (Trah Raden Trenggono nama gelar Sultan Alam Akbar III Demak Bintoro)atau putera ke 1 Rara Rumanti ( Bu Wiro )
Cucu-cucu

Peralatan pribadi