Keluarga: 9. Pangeran Singasari / Raden Santri + Raden Ayu Reno Dumilah

Peralatan pribadi