Keluarga: Kanjeng Susuhunan Pakubuwono VII / Raden Mas Malikis Solikin + Ratu Paku Buwono

Peralatan pribadi
Джерельна довідка за населеним пунктом