Keluarga: Susuhunan Paku Buwono I Pangeran Puger + Raden Ayu Srie Berie Budjang

Peralatan pribadi