Keluarga: 19. Bendoro Raden Ayu Ronggo Prawirosantiko + Raden Tumenggung Prawirosentiko 2

Peralatan pribadi