Keluarga: 2. Rr Koes Darinah + 2. Raden Papung Soekrisno Surodipo

Dari Rodovid ID

Keluarga:357587
Langsung ke: panduan arah, cari

Orang Tua

2. Rr Koes Darinah [Kertawangsa] b. 5 Maret 1943

2. Raden Papung Soekrisno Surodipo [Hamengku Buwono]

Anak-anak

2. Raden Papung Soekrisno Surodipo

1. Raden Gancar Panggraito [Hamengku Buwono] b. 6 Februari 1964

2. Rr Sinta [Hamengku Buwono] b. 12 Agustus 1967

3. Rr Renggo [Hamengku Buwono] b. 15 April 1970Peralatan pribadi