Keluarga: Raden Toemenggoeng Martawidjaja / + Nji Raden Ajoe Nn

Dari Rodovid ID

Keluarga:214362
Langsung ke: panduan arah, cari

Orang Tua

Raden Toemenggoeng Martawidjaja / [?]

Nji Raden Ajoe Nn (Nn) [Nn]

Anak-anak

Raden Toemenggoeng Martawidjaja /

Raden Martadikoesoemah [Martadikoesoemah]Peralatan pribadi
Bahasa lain