Keluarga: 14.1.1. Sunan Gunung Jati / Syarif Hidayatullah + Nyai Ageng Tepasari / Nyai Ageng Tepanjani

Dari Rodovid ID

Keluarga:18795
Langsung ke: panduan arah, cari

Ayah ibu

14.1.1. Sunan Gunung Jati / Syarif Hidayatullah (Muhammad Nuruddin/Sri Mangana) [Akbar] b. 1448 d. 1568

Nyai Ageng Tepasari / Nyai Ageng Tepanjani [Singasari]

Anak-anak

14.1.1. Sunan Gunung Jati / Syarif Hidayatullah + Nyai Ageng Tepasari / Nyai Ageng Tepanjani

4.1.1.2. Ratu Wulung Ayu / Nyai Ratu Ayu [Gunung Jati] b. 1493

4.1.1.3. Panembahan Pasarean / Pangeran Pasarean [Azmatkhan] b. 1495

14.1.1. Sunan Gunung Jati / Syarif Hidayatullah

4.1.1.9. Ratu Wanawati Raras [Cirebon] b. 1525

4.1.1.9. Dewi Sarokah [Azmatkhan]


Kejadian-kejadian

perkawinan:


Peralatan pribadi
Genealogical Research in the archives of Ukraine
Your Email*
Your First Name*
Your Last Name*
Postcode of your ancestors' place in Ukraine*
Capcha*

Reload
the service is provided by Genealogical Society «Ridni»
Bahasa lain