Keluarga: Rd. Rg. Wangsakoesoemah + Nra. Raskan Maradjaintan

Peralatan pribadi