Keluarga: Raden Harya Banyak Catra / Kamandaka + Dewi Ciptarasa

Peralatan pribadi