Gusti Raden Ajeng Nurmagupita [Hb.10.2] (Gusti Kanjeng Ratu Condrokirono) b. 2 Februari 1975

Dari Rodovid ID

Orang:747551
Langsung ke: panduan arah, cari
Marga (saat dilahirkan) Hamengku Buwono X
Jenis Kelamin Wanita
Nama lengkap (saat dilahirkan) Gusti Raden Ajeng Nurmagupita [Hb.10.2]
Nama belakang lainnya Gusti Kanjeng Ratu Condrokirono
Nama lainnya Gusti Bendoro Raden Ayu Suryokusumo
Ayah ibu

# Kanjeng Sultan Hamengku Buwono X [Hb.9.5] (Bendoro Raden Mas Herjuno Darpito) [Hamengku Buwono IX] b. 2 April 1946

# Kanjeng Gusti Ratu Hemas ? (Bendoro Raden Ayu Mangkubumi) [Subanadigda Sastrapranata]

Kejadian-kejadian

2 Februari 1975 kelahiran: Yogyakarta

kelahiran anak: Raden Mas Gustilantika Marrel Suryokusumo [Hb.10.2.1] [Hamengku Buwono X]

21 Desember 1993 perkawinan: Yogyakarta, Kanjeng Pangeran Haryo Suryokusumo ? (Ery Triawan) [?]


Dari kakek nenek sampai cucu-cucu

Kakek-nenek
Kanjeng Sultan Hamengku Buwono IX [Hb.8.16] (Gusti Raden Mas Dorodjatun)
kelahiran: 12 April 1912, Ngasem, Indonesia
perkawinan: Kanjeng Ratu Ayu Ciptomurti [Ga.Hb.9.4] [Hb.7.74.2]
gelar: 1915, Yogyakarta, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengku Negara Sudibya Raja Putera Narendra ing Mataram
perkawinan: Bendoro Raden Ayu Pintokopurnomo [Ga.Hb.9.1] [Hb.6.11.18.1] (Kanjeng Ratu Ayu Pintokopurnomo) , Yogyakarta
gelar: 18 Maret 1940 - 1 Oktober 1988, Yogyakarta, Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Sultan Hamengkubuwana Senapati-ing-Ngalaga Abdurrahman Sayidin Panatagama Khalifatullah ingkang Jumeneng Kaping Sanga
perkawinan: Bendoro Raden Ayu Widyaningrum [Ga.Hb.9.2] ? (Kanjeng Ratu Ayu Widyaningrum / Raden Ayu Siti Kustina)
pekerjaan: 17 Agustus 1945 - 1 Oktober 1988, Yogyakarta, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
perkawinan: Kanjeng Ratu Ayu Hastungkoro [Ga.Hb.9.3] [Hb.7.13.18.2] (Bendoro Raden Ajeng Kusyadinah) , Yogyakarta
perkawinan: Kanjeng Ratu Ayu Nindyakirono [Ga.Hb.9.5] ? (Nurma Musa)
kematian: 1 Oktober 1988, Washington, DC, USA
penguburan: 8 Oktober 1988
gelar: 8 Juni 2003, Jakarta, Mendapatkan gelar Pahlawan Nasional Indonesia
Kakek-nenek
Ayah ibu
BRM Ibnu Prastawa/KGPH Adi Winata
kelahiran: 9 Agustus 1948, Yogyakarta
perkawinan: Bendoro Raden Ayu Hadiwinoto
kematian: 1988, Yogyakarta
Bendoro Raden Mas Sumihandana [Hb.9.10] (Gusti Bendoro Pangeran Haryo Joyokusumo)
kelahiran: 27 Oktober 1955, Yogyakarta
perkawinan: # Bendoro Raden Ayu Nuraida ? (Bendoro Raden Ayu Joyokusumo)
kematian: 31 Desember 2013, Jakarta
penguburan: 1 Januari 2014, Hastorenggo, Yogyakarta
BRM Kuslardiyanta
kelahiran: 6 Februari 1956, Yogyakarta
perkawinan: Jeng Yeni
kematian: 1978, Yogyakarta
BRA Kuslardiyanta
kelahiran: 26 Juni 1961, Yogyakarta
BRA Sri Kusandanari
kelahiran: 19 Januari 1961, Yogyakarta
kematian: 1965
Kanjeng Sultan Hamengku Buwono X [Hb.9.5] (Bendoro Raden Mas Herjuno Darpito)
kelahiran: 2 April 1946
perkawinan: # Kanjeng Gusti Ratu Hemas ? (Bendoro Raden Ayu Mangkubumi) , Yogyakarta
gelar: 7 Maret 1989, Yogyakarta, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengku Negara Sudibyo Raja Putra Nalendra Mataram Sampeyan Dalem ingkang Sinuhun Kanjeng Sri Sultan Amangku Buwana X Senapati ing Alaga ‘Abdu’l-Rahman Saiyid ud-din Panatagama Khalifatu’llah ingkang Jumeneng Kaping Sadasa
pekerjaan: 3 Oktober 1998, Yogyakarta, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Ayah ibu
 
== 3 ==
== 3 ==
Anak-anak
Anak-anak

Peralatan pribadi
Bahasa lain